Humboldtov klub v Slovenskej republike

Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika

Aktivity
Humboldtovho klubu v Slovenskej republike

Kolokviá (konferencie) organizované Humboldtovým klubom v SR:

  1. Zakladajúce kolokvium Humboldtovho klubu v SR sa uskutočnilo v apríli 1991 v Smoleniciach.
  2. Život a dielo Jána Amosa Komenského.
    Kolokvium sa uskutočnilo pri príležitosti 400. výročia narodenia Jána Amosa Komenského, učiteľa národov, v marci 1992 v Starej Lesnej.
  3. Možnosti a perspektívy spolupráce medzi Východom a Západom na poli vedy s dôrazom na životné prostredie a zdravie človeka. Kolokvium sa uskutočnilo pri príležitosti 225. výročia narodenia Alexandra von Humboldta, 21. - 24. septembra 1994 v Bratislave.
    Elektronická verzia zborníka v príprave.
  4. Príspevok vedy a techniky k dynamickému, harmonickému a demokratickému rozvoju spoločnosti a k zlepšeniu kvality života. Kolokvium sa uskutočnilo 17. - 21. septembra 1997 v Nitre.
    Elektronická verzia zborníka v príprave.

Kolokviálne prednášky Humboldtovho klubu v SR a DAAD klubu v SR:


webmaster@ifi.savba.sk