Humboldtov klub v Slovenskej republike

Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika

Orgány klubu a členská základňa

Výkonný výbor

Revízna komisia

Členovia

V zozname sú uvedení štipendisti zo Slovenska a štipendisti prisťahovaní na Slovensko.


webmaster@ifi.savba.sk