Humboldtov klub v Slovenskej republike

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, Slovenská republikawebmaster@ifi.savba.sk